Kolejny konkurs "Piękna Wieś Pomorska 2020" odwołany

Utworzono: 18-06-2020

W związku z aktualną sytuacją w kraju, dotyczącą wystąpienia stanu epidemii i ustanowienia na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku (Dz.U. poz. 697) określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, Komisje Konkursowe Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2020" oraz Powiatowego Konkursu pn. „Żyjmy Ładniej”, prowadzonego pod patronatem Starosty Lęborskiego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego przy udziale gmin wiejskich powiatu lęborskiego oraz Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lęborku, informują, że kolejna edycja ww. konkursów w roku bieżącym się nie odbędą.
Bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców jest kwestią priorytetową, stąd decyzje o rezygnacji z konkursów w tym roku. Sytuacja spowodowana COVID-19 wymusiła nakaz społecznej izolacji i spędzania czasu we własnym domu. Zachęcamy więc wszystkich miłośników przydomowych ogrodów do wzmożonej pielęgnacji, troski i dbałości o własne posesje. Być może, właśnie teraz jest czas na odnowienie oraz wprowadzenie nowych rozwiązań i kompozycji w Państwa ogrodach, które będziemy mieli szansę zobaczyć i ocenić w przyszłym roku.
Komisje Konkursowe:
Konkursu „Żyjmy Ładniej”
Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2020"