Aktualności

2018-08-28

Zaproszenie na Dożynki Gminne do Chocielewka - 9 września 2018

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Gminny Ośrodek Kultury oraz Sołectwo Chocielewko zapraszają na Dożynki Gminne do Chocielewka 9 września. Rozpoczynamy uroczystą mszą św. o godz. 10:30 w Chocielewku. W programie wiele atrakcji i konkursów. Do zobaczenia!!
2018-08-13

Dożynki Parafialne w Garczegorzu - 19 sierpnia

Dożynki Parafialne rozpoczną się o godz. 12:00 uroczystą mszą, a zabawę dożynkową zaplanowano do godz. 24:00. ZAPRASZAMY !
2018-08-09

Powiatowy Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Starostwo Powiatowe w Lęborku zaprasza do udziału w Konkursie na Wieniec Dożynkowy, który odbędzie się 2 września w Cewicach, podczas Dożynek Powiatowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia br.
2018-08-09

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Zarząd Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września br.
2018-06-20

Susza! Uwaga rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska suszy, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej prosi o zgłoszenia strat do 30 czerwca 2018 r.
2018-06-13

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do udziału w konkursie. Termin składania zgłoszeń upływa 2 lipca 2018r.
2018-06-01

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

GUS prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. W 2018 r. badania ankietowe będą realizowane przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.
2018-05-28

Zmiany w przepisach nt. ubezpieczenia społecznego rolników - obowiązek zgłoszenia pomocnika rolnika

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Lęborku informuje, że 18 maja br. wchodzą w życie przepisy ustawy z nia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw (Dz.U. 2018.858).
2018-05-24

Zaproszenie do składania ofert na rzeczoznawcę

Oferty na rzeczoznawcę do wyceny zwierząt i sprzętu rolniczego należy składać do 4 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
2018-05-11

Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi, w zawiązku z tym nie mogą być odbierane w ramach Gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
2018-04-26

Stosowanie środków ochrony roślin

W związku z wnioskami pszczelarzy posiadającymi pasieki na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska prosi o stosowanie się do następujących zasad przy stosowaniu środków ochrony roślin.
2018-03-12

Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w produkcji rolnej celem obniżenia kosztów - konferencja

Na konferencję zapraszamy 14 marca 2018 r. o godz. 10:00 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
2018-03-07

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuje się:
2018-02-26

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ''Aktualne trendy w rolnictwie ekologicznym"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolnictwem ekologicznym na wojewódzką konferencję pt. ''Aktualne trendy w rolnictwie ekologicznym", która odbędzie się 7 marca tj. środa o godz. 10.00 w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu.