Karma dla bezdomnych kotów

Utworzono: 22-12-2020

200 KG KARMY DLA BEZDOMNYCH KOTÓW

W ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zakupiliśmy, zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, ok. 200 kg pożywienia dla wolnożyjących na terenie gminy kotów.

Tym sposobem do każdego sołectwa na okres zimowy trafi po 8 kg karmy. Pożywienie jest już wydawane sołtysom.

Prosimy osoby bezpośrednio opiekujące się bezdomnymi zwierzętami o zgłaszanie się po odbiór karmy do sołtysów.

Karma dla bezdomnych kotów