Ceny wody i ścieków

Utworzono: 21-05-2021

OD DNIA 22.05.2021R. NA OKRES 36 MIESIĘCY

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, że od dnia 22 maja 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w miejscowościach obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.110.139.2021/D. DW z dnia 23.04.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku (do pobrania poniżej).

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028 r.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14 maja 2021 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 22 maja 2021 r.

Od dnia 22 maja 2021 r. do 21 maja 2022 r.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców - 2,91 zł netto + podatek VAT 8% = 3,14 zł brutto
WRAZ Z
opłatą abonamentową na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

 • I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h 3,17 zł netto + podatek VAT 8% = 3,42 zł brutto
 • II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h 11,78 zł netto + podatek VAT 8% = 12,72 zł brutto
 • III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h 17,52 zł netto + podatek VAT = 18,92 zł brutto
 • IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h 46,21 zł netto + podatek VAT 8% = 49,91 zł brutto
 • V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,03 zł netto + podatek VAT 8% = 3,27 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe- 6,79 zł netto + podatek VAT 8% = 7,33 zł brutto.

 

Od dnia 22 maja 2022 r. do 21 maja 2023 r.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców - 2,96 zł netto + podatek VAT 8% = 3,20 zł brutto.
WRAZ Z
opłatą abonamentową na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

 • I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h 3,18 zł netto + podatek VAT 8% = 3,43 zł brutto
 • II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h 11,82 zł netto + podatek VAT 8% = 12,77 zł brutto
 • III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h 17,58 zł netto + podatek VAT = 18,99 zł brutto
 • IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h 46,38 zł netto + podatek VAT 8% = 50,09 zł brutto
 • V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,04 zł netto + podatek VAT 8% = 3,28 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe - 6,99 zł netto + podatek VAT 8% = 7,55 zł brutto.

 

Od dnia 22 maja 2023 r. do 22 maja 2024 r.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców -3,02 zł netto + podatek VAT 8% = 3,26 zł brutto.
WRAZ Z
opłatą abonamentową na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

 • I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h 3,25 zł netto + podatek VAT 8% = 3,51 zł brutto
 • II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h 12,10 zł netto + podatek VAT 8% = 13,07 zł brutto
 • III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h 18,00 zł netto + podatek VAT = 19,44 zł brutto
 • IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h 47,50 zł netto + podatek VAT 8% = 51,30 zł brutto
 • V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,11 zł netto + podatek VAT 8% = 3,36 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe - 7,05 zł netto + podatek VAT 8% = 7,61 zł brutto.

Źródło: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej