Spotkanie o szlaku konnym

Utworzono: 29-04-2022

Z inicjatywy Gminy Nowa Wieś Lęborska, 27 kwietnia br. odbyło się spotkanie integrujące środowisko zainteresowane stworzeniem na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska szlaku konnego, który wpisywałby się w ideę "Szlaku Konnego w Błękitnej Krainie" z 2011 roku.

W nowej perspektywie unijnej w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) będzie możliwość pozyskania środków na rozwój turystyki konnej. Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) opracowuje analizę wykonalności przedsięwzięć m.in. w zakresie oferty turystycznej i czasu wolnego.

W związku z powyższym na prośbę Departamentu Turystyki UMWP i Lokalnej Grupy Działania „Bursztynowy Pasaż” nasza gmina przygotowuje tzw. „Kartę Zadania Pomorskiej Turystyki Konnej".
Ankieta ma odzwierciedlać potrzeby nie tylko naszego samorządu, ale także przedstawicieli branży i organizatorów lokalnej turystyki. Rzetelne opracowanie karty zadania nie może mieć miejsca bez konsultacji i zgody Lasów Państwowych oraz innych zainteresowanych podmiotów, dlatego na spotkanie zaproszono przedstawicieli:
◾️ Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Panią Dyrektor Martą Chełkowską na czele
◾️ Lokalnej Grupy Działania "Bursztynowy Pasaż" i Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby"
◾️ Nadleśnictwa Lębork
◾️ Nadleśnictwa Cewice
◾️ lokalnych samorządów
◾️ Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku
◾️ Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Lęborska-Łeba"
◾️ okolicznych stajni i stadnin konnych branży rekreacyjnej.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia śp. Jana Kiśluka - działacza, animatora i przewodnika Ziemi Lęborskiej, który był wielkim entuzjastą i współtwórcą idei Szlaku konnego w Błękitnej Krainie.

Uczestnicy spotkania rozmawiają w sali konferencyjnej urzędu gminy.
Uczestnicy spotkania rozmawiają w sali konferencyjnej urzędu gminy.
Uczestnicy spotkania rozmawiają w sali konferencyjnej urzędu gminy.