Potrzebni wolontariusze do obsługi punktów informacyjnych dla uciekających obywateli Ukrainy

Utworzono: 03-03-2022

Szanowni Państwo,
zwracam się prośbą o pomoc wolontariuszy przy zabezpieczeniu ciągłości i płynności pracy w naszych już teraz trzech punktach (dwa punkty informacyjne w Gdyni i Gdańsku i jeden recepcyjny w Domu Harcerza w Gdańsku).
Główną obsadę stanowią oddelegowani pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze WOT, Policja, jednak potrzeba rąk do pracy ze strony wolontariuszy, ponieważ już są coraz większe ilości zgłaszających się uciekających obywateli Ukrainy i planowana jest 24-godzinna praca tych punktów.
Jest dla wolontariuszy przygotowany zestaw niezbędnych wiadomości, które będą w stanie bardzo szybko przyswoić.
Nadzór nad danymi osobowymi z zachowaniem RODO prowadzić będzie dyrektor Wydziału Kadr. Wydział Kadr również będzie odpowiedzialny za planowanie pracy wolontariuszy w formie grafika pracy na kolejne dni.

Wolontariusze proszeni są o kontakt z:

Izabela Michnowska
Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
e-mail: _izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
tel. 583 077 719 (pokój 393)
tel. 789 408 027

Źródło: Urząd Wojewódzki w Gdańsku 

Element dekoracyjny. grafika