Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi

Utworzono: 25-07-2022

Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnił materiały informacyjne na temat ochrony tymczasowej i przeciwko handlowi ludźmi.
Poniżej linki, które mogą być przydatne:

Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ

Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

Infolinia Europe Direct hotline and queries: 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim

W załączniku znajdują się materiały w języku ukraińskim.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Grafika 1: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 2: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 3: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 4: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 5: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 6: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 7: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 8: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 9: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi
Grafika 10: Ochrona tymczasowa oraz ochrona przeciw handlowi ludźmi