Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Utworzono: 15-04-2021

W związku z rozpoczęciem prac nad "Strategią Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030", tj. strategicznym dokumentem określającym największe potrzeby, możliwości, zagrożenia i kierunki rozwoju na najbliższe 10 lat, zarządzeniem Wójta Gminy powołany zostanie zespół roboczy (ok. 15-20 osób), który będzie brał udział w kilku (3-5) spotkaniach roboczych. Ze względu na obostrzenia część z nich może odbyć się zdalnie przez komunikator wideo. Zespół wypracuje wspólną dla wszystkich wizję rozwoju gminy. Wśród członków zespołu znajdą się pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół i innych jednostek podległych gminie, 1 przedstawiciel Rady Gminy i 1 przedstawiciel sołectw.

Do współpracy zapraszamy także przedstawicieli miejscowych organizacji pozarządowych, którzy mają doświadczenie w pracy z dokumentami strategicznymi w zakresie np. pozyskiwania środków zewnętrznych. Swoje zgłoszenie do 19.04.2021 r. (poniedziałek), do godz. 16.00 można kierować na adres e-mail: bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl

Przy zgłoszeniu należy uzasadnić swoją kandydaturę.

Co ważne - wypracowany przez ZESPÓŁ ROBOCZY projekt STRATEGII, na końcu prac, uchwałą zatwierdza w całości Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Grafika 1: Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030