Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w Komisjach konkursowych

Utworzono: 24-02-2020

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych plikach.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 15 marca 2020 r.:
- zeskanowane na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
- lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2020”.

Wszelkich informacji udziela: Pani Izabela Michnowska - pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Tel.: 58 30 77 719, 789 408 027.