Webinar pn. "Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych"

Utworzono: 29-10-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 2020r. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich.

W programie min.:

  • * Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych.Przedstawienie oferty Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A.
    * Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy - dotacje na działania organizacji społecznych w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Przedstawicielki Fundacji „Stocznia" oraz Fundacji im.Stefana Batorego omówią założenia drugiego naboru wniosków, który rozpocznie się w listopadzie br. Program wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę skupiać będzie na wspieraniu działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.
    * Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania:
Webinar odbędzie się 18 listopada 2020r. w godz. 11:00 -13.15 w programie ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest przesłanie do dnia 17 listopada 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 597 141 844 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Link do webinaru zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia 18 listopada 2020r.

Organizator webinaru: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
tel.: 597 141 844
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Program oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl