Środki dla osób bezrobotnych na podjecie działalności

Utworzono: 19-11-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus – projekt pn. „Moja firma”.

Okres realizacji projektu: listopad 2018 r. – grudzień 2018 r.

Grafika 1: Środki dla osób bezrobotnych na podjecie działalności