Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Utworzono: 31-05-2017
Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do 02.06.2017 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok oraz o podanie kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2018 r. w drodze otwartego konkursu ofert. Otrzymane wskazówki będą dla Samorządu Powiatu Lęborskiego cennym materiałem przy tworzeniu projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok oraz planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego. Przedstawienie propozycji zadań priorytetowych posłuży jedynie jako materiał roboczy do tworzenia Programu, o którym mowa. Ponadto zwracam się z prośbą o przedstawienie ewentualnych propozycji zmiany dotychczasowej uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok.

Uchwała dostępna jest na stronie

zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2017.