Pomorskie Forum Pełnomocników 2017

Utworzono: 23-06-2017

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Programów Regionalnych serdecznie zapraszają na Pomorskie Forum Pełnomocników 2017 „Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług użyteczności publicznej"
„Organizacje pozarządowe jako partnerzy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Data: piątek, 30 czerwca 2017r.
Miejsce: Sala im. Lecha Bądkowskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 Gdańsk
Godzina: 8:30 – 14.30

W trakcie konferencji poruszymy tematy dotyczące okresu programowania na lata 2014-2020, w tym roli organizacji pozarządowych w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Podejmiemy temat modelu funkcjonowania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na wszystkich szczeblach samorządu oraz poruszymy temat roli samorządów w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Będziemy również dyskutować nt. budowania realnego partnerstwa w relacjach międzysektorowych opierając się na dobrych praktykach nie tylko z naszego województwa.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy forumpelnomocnikow@pomorskie.eu do dnia 26 czerwca 2017r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 80 osób decyduje kolejność zgłoszeń.