Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Mostowej

W dniu 18 maja Wójt Gminy Ryszard Wittke oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę o wsparcie finansowe na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej".

Podpisania umów dokonali także Starosta i Wice Starosta Powiatu Lęborskiego oraz włodarze Lęborka i Łeby. Wszystkie dokumenty podpisano w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Wojewoda Pomorski podpisują umowę.    Uścisk dłoni oraz wymiana umów pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska a Wojewodą Pomorskim.    włodarze powiatu lęborskiego i wojewoda pomorski po podpisaniu umów stojący w rzędzie z tabliczkami informującymi o dofinansowaniu zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 


Otrzymaliśmy kolejne środki zewnętrzne na kluczowe gminne inwestycje.

Tym razem pozyskaliśmy 1.406.714 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej". Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,8 mln złotych.

W ramach projektu zaplanowano: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości min. 6 m, przebudowę oraz oświetlenie przejść dla pieszych, budowę pobocza, chodnika, kanalizację deszczową. Ponadto przebudowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy oraz most, co pozwoli na ruch samochodowy w obu kierunkach.

Poniżej, do pobrania, szerszy materiał prasowy na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie lęborskim.

Grafika z tekstem Samorządy z regionu lęborskiego otrzymały 12 mln złotych z Rządowego Funduszu Dróg.
Grafika informująca o przeznaczeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.