Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Mostowej

Otrzymaliśmy kolejne środki zewnętrzne na kluczowe gminne inwestycje.

Tym razem pozyskaliśmy 1.406.714 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej". Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,8 mln złotych.

W ramach projektu zaplanowano: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości min. 6 m, przebudowę oraz oświetlenie przejść dla pieszych, budowę pobocza, chodnika, kanalizację deszczową. Ponadto przebudowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy oraz most, co pozwoli na ruch samochodowy w obu kierunkach.

Poniżej, do pobrania, szerszy materiał prasowy na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie lęborskim.

Grafika z tekstem Samorządy z regionu lęborskiego otrzymały 12 mln złotych z Rządowego Funduszu Dróg.
Grafika informująca o przeznaczeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.