I NABÓR

9 207 352 zł to kwota dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na inwestycje w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Minister Piotr Müller – rzecznik rządu wręczył promesę na:

1️⃣ Budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.
2️⃣ Remont generalny budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
3️⃣ Budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku.

Nasza gmina dodatkowo skorzysta na inwestycjach realizowanych przez Powiat Lęborski, który w ramach funduszu planuje:
1️⃣ Przebudowę drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w Nowej Wsi Lęborskiej.
2️⃣ Przebudowę drogi powiatowej nr 1320G (Pogorzelice - Unieszyno).

Grafika informująca o wysokości otrzymanego dofinansowania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska
Rzecznik Rządu RP wręcza Wójtowi Gminy promesę na inwestycje strategiczne w ramach I naboru wniosków
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska prezentuje promesę na inwestycje strategiczne w ramach I naboru wniosków