W Mostach ukończony zostanie plac zabaw dzięki wsparciu PSE

Utworzono: 13-07-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podpisał umowę o dofinansowanie projektu na dokończenie budowy placu zabaw w centrum miejscowości Mosty. Dzięki temu plac zabaw przy ul. Słonecznej powiększy się o urządzenia takie jak: linarium pajęczyna, czy bujak na sprężynie. Dodatkowo rozbudowana zostanie także siłownia zewnętrzna, zamontowany zostanie również stojak na rowery. W planie jest też budowa niskiego ogrodzenia między siłownią, a placem zabaw w celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników.

Gmina otrzyma na ten cel 20.000,00 zł dofinansowania. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Nowa Wieś Lęborska w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Reszta środków niezbędnych do dokończenia placu zabaw pochodzi z Funduszu Sołeckiego (11.000,00 zł) oraz środków z programu „Rosnąca Odporność” (4.765,00 zł).

Prace nad utworzeniem placu zabaw w centrum Mostów trwają od 2017 r. W tym miejscu plac zabaw funkcjonował już w latach ok. 1970-1980, lecz urządzenia dawno zostały zlikwidowane ze względu na ich stan. Na wniosek mieszkańców gmina w 2019 r. zleciła wykonanie projektu zagospodarowania terenu i od tej pory intensywnie wyposaża plac zabaw w nowe urządzenia. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła już 109.304,86 zł.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Zdjęcie placu zabaw, wyposażonego w nowe urządzenia do ćwiczeń i zabaw dla dzieci i dorosłych.