Pochwal się projektem zrealizowanym z dofinansowaniem UE

Utworzono: 05-11-2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards.
Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w zebraniu, wskazaniu przykładów projektów, które mogłyby wziąć udział w ww. konkursie.

Cele konkursu:
• Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
• Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:
- zbierania przykładów projektów,
- wnoszenia wkładu w działalność ENRD,
- ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.
• Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.

Kategorie tematyczne konkursu:
1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
5. LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Warunki udziału:
Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.
Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, poniżej do pobrania, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.
Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:
5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW
15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.
15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.
11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.
15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.
11 kwietnia 2019 r. - ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej. JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl.

Zebrane projekty, wspierane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostaną również wpisane do bazy projektów dostępnej na portalu KSOW. Gromadzenie przykładów projektów realizujących priorytety PROW oraz upowszechnianie dobrych praktyk wśród zainteresowanych podmiotów, także poprzez zamieszczanie ich w bazie projektów na portalu KSOW jest jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.
Z poważaniem,
Agata Markuszewska
Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Tel.: +48 22 623 2838
E-mail: a.markuszewska@cdr.gov.pl
www.ksow.pl

Grafika 1: Pochwal się projektem zrealizowanym z dofinansowaniem UE