BGK pomoże przedsiębiorcom

Utworzono: 17-05-2023
Grafika dekoracyjna. grafika

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe adresowane jest przede wszystkim do osób pragnących rozwinąć swój biznes, ale również do tych, którzy dopiero mają to w planie lub prowadząc działalność gospodarczą, chcieliby ją dofinansować, np. w celu rozszerzenia jej zakresu, wprowadzenie nowego produktu czy usług. Mowa będzie o możliwości pozyskania pożyczek unijnych, zakresie rzeczowym na jaki będzie można ubiegać się o finansowe wsparcie, a także o technicznych aspektach prawidłowego przygotowania wniosku. Projekt skierowany do przedsiębiorców wspiera Zarząd Województwa Pomorskiego i Marszałek Mieczysław Struk. Od 2016 r. zarząd województwa realizuje wspólnie z BGK projekt pod nazwą „Zwiększenie konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” w ramach RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest przygotowanie oferty finansowej, w tym pożyczek i poręczeń oraz wejść kapitałowych umożliwiających wspieranie działalności inwestycyjnej oraz upowszechnianie i wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności, co w konsekwencji umożliwi uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych w województwie pomorskim.

Oferta BGK zainteresować może również przedstawicieli samorządów, ponieważ wiele jednostek samorządowych działa na styku z sektorem przedsiębiorczości, a więc może ułatwić dotarcie lokalnych przedsiębiorców do niezbędnej wiedzy, umożliwiającej przygotowanie dokumentów umożliwiających dostęp do proponowanych instrumentów finansowych.

Przedstawiciele BGK podczas spotkanie będą udzielali informacji i omawiali sposób sporządzenia dokumentacji na poręczenie dla mikro i małych przedsiębiorców do kwoty 1 mln zł, do 80 proc. kredytu/leasingu na okres 7 lat, a także na drugi mechanizm finansowy – pożyczkę inwestycyjną II ze stałym 2,85 proc. oprocentowaniem do kwoty pół mln zł na okres 7 lat z karencją w spłacie do 6 miesięcy.

Jak zapewniają bankowcy, w obu przypadkach procedury są przejrzyste i szybkie, a finansowanie dostosowane jest do potrzeb przedsiębiorców, umożliwiając również bardzo szybkie uruchomienie środków. W ramach obu mechanizmów możliwe jest także finansowanie Start-upów.

Szkolenie dla przedsiębiorców i samorządowców poprowadzi Andrzej Hlawacik z Banku Gospodarstwa Krajowego 1 czerwca 2023, godz. 11:00 – Starostwo Powiatowe w Lęborku.