Od 9 listopada Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej nieczynny dla interesantów

Utworzono: 04-11-2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 4 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Urząd gminy, od dnia 9 listopada 2020 roku jest nieczynny dla interesantów, natomiast pracownicy wykonują swoje zadania.

Obsługa interesantów jest możliwa:

 • • telefonicznie,
  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
  poprzez składanie osobiste dokumentów do przygotowanej na tę okoliczność urny, która wystawiana będzie przy drzwiach wejściowych do urzędu, w godzinach urzędowania.
  Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, które są dostępne na stoliku przy drzwiach wejściowych urzędu. W pojemnikach (umieszczonych pionowo na stoliku) znajdą się wydruki najpopularniejszych formularzy. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.
  Wszelkie szczegóły dotyczące numerów rachunków bankowych oraz poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, dostępne są na stronie: bip.nwl.pl w zakładce urząd gminy – przyjmowanie i załatwianie spraw. Na kopercie hasłowo zapisać, jakiej sprawy wniosek/podanie dotyczy.
  Korzystając z tej możliwości nie uzyskają Państwo potwierdzenia wpływu do urzędu,
  • osobiście w budynku urzędu gminy właściwy merytorycznie pracownik, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wyznaczy interesantowi dzień i godzinę spotkania w budynku urzędu gminy.
  Interesant będzie obsługiwany wyłącznie w masce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz po zdezynfekowaniu rąk lub w jednorazowych rękawiczkach.

 

DOWODY OSOBISTE

 • •wnioski o wydanie dowodu osobistego należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka
  • Dodatkowe informacje na stronie: gov.pl.Uzyskaj dowód osobisty
  • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 598 612 428

 

ZAMELDOWANIE/ WYMELDOWANIE

 • • wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka
  • Dodatkowe informacje na stronie: gov.pl.Usługi dla obywatela-meldunek
  • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 598 612 428

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - CEIDG

 • • wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 59 8612 428

 

ZGONY
zgłoszenie zgonu należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 59 8612 428 zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie gov.pl.Zgłoś zgon

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

KASA
dostępna jest na parterze budynku urzędu gminy - od strony parkingu pomiędzy ośrodkiem zdrowia, a urzędem gminy. Godziny otwarcia kasy od 7:30 do 14:15.
Rekomendujemy dokonywanie płatności przelewem na indywidualny rachunek bankowy (eBOI) lub wskazany na stronie bip.nwl.pl

WNIOSKI I PODANIA DO URZĘDU MOŻNA:

 • • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
  • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP /ugnwl/skrytka,
  • wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do urzędu.

 

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo należy ograniczać wizyty w urzędzie i w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Wójt Gminy
Ryszard Wittke