Wyjątkowa uroczystość uczniów, nauczycieli i dyrektorów nowowiejskich szkół

Utworzono: 02-09-2022

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w gościnnych progach Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość. Podczas spotkania Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami oraz uczniami i ich rodzicami wręczone zostały dyplomy i nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych roku szkolnego 2021/2022, dyplomy i nagrody dla wybitnych uczniów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce oraz osiągnięciami w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych oraz powierzenia stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Najlepszymi absolwentami szkół podstawowych Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2021/2022 zostali:
Zuzanna Jereczek – uczennica Szkoły Podstawowej w Leśnicach
Amelia Las – uczennica Zespołu Szkół w Garczegorzu
Alicja Stanuch – uczennica Zespołu Szkół w Łebieniu
Maciej Pobłocki – uczeń Szkoły Podstawowej w Redkowicach
Stanisław Wojtkiewicz - uczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Nagrodę za wzorowe zachowanie, znakomite wyniki w nauce i godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Gminy Nowa Wieś Lęborska w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie i w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim otrzymała Dorota Suszko. Uczeń Kajetan Garbaczewski zastał zaś nagrodzony za wzorowe zachowanie, znakomite wyniki w nauce i godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Gminy Nowa Wieś Lęborska i zajęcie 10 miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W wyniku postępowania egzaminacyjnego oraz zadania egzaminu w dniu 24 sierpnia 2022 roku przed komisją powołaną przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, czworo nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska, uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z rąk wójta gminy akty nadania stopnia awansu otrzymali, a następnie złożyli ślubowanie:
Pani Dominika Okrój – nauczyciel Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej,
Pani Natalia Hinc – nauczyciel Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej,
Pani Agata Makowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Redkowicach
Ks. Aleksander Lipkowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Podczas uroczystości powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach otrzymała Pani Mariola Motyl, natomiast Pan Krzysztof Wojtysiak otrzymał powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu. Dyrektorzy objęli stanowiska od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom, awansowanym nauczycielom oraz dyrektorom placówek oświatowych i życzymy dalszych sukcesów.

 

Pięciu najlepszych absolwentów szkół podstawowych roku szkolnego 2021-2022 z wójtem gminy.
Wyróżnieni uczniowie Dorota Suszko i Kajetan Garbaczewski w wójtem gminy.
Czterech nauczycieli z aktami nadania stopnia nauczyciela mianowanego w towarzystwie wójta.
Od lewej Krzysztof Wojtysiak Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu, Mariola Motyl Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicach, Zdzisław Chojancki Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska