Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Utworzono: 17-10-2023

W czwartek 12 października 2023 roku, w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Gminy na ręce dyrektorów złożył serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników placówek oświatowych oraz wręczył dyrektorom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w minionym roku szkolnym.
Nagrody otrzymali również nauczyciele. Wręczone zostaną podczas uroczystości szkolnych, które obchodzone są w tym roku w dniu 13 października. 

Nagrody wójta otrzymali:
Mariola Motyl – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicach
Grażyna Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej
Teresa Rycak – Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej
Alicja Guźniczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu
Agnieszka Fitowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Redkowicach
Krzysztof Wojtysiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu

Dariusz Nawrocki – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Leśnicach
Justyna Skuba – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej
Dorota Felczak– nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej
Michał Górski - nauczyciel w Zespole Szkół w Garczegorzu
Ewelina Jaskulska - nauczyciel w Zespole Szkół w Łebieniu
Adrianna Meyer- nauczyciel w Szkole Podstawowej w Redkowicach
Arkadiusz Żółtowski - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Redkowicach
Dorota Hrycyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej

Gratulujemy!

Dyrektorzy szkół (5 osób) i dyrektor przedszkola (1 osoba) z dyplomami i kwiatami stoją w szeregu z wójtem gminy w jego gabinecie.