Domki letniskowe - nowa stawka opłaty

Utworzono: 01-01-2020

Domki letniskowe - nowa stawka opłaty !

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zawiadamia, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłaty ryczałtowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr XIII/154/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 6 grudnia 2019r. pod poz. 5559).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

169,30 zł

Właściciele powyższych nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, na aktualnych wzorach deklaracji - dostępnych na naszej stronie internetowej przejdź do deklaracji oraz w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - pok. nr 9.
Wszelkich informacji udzieli również pracownik Urzędu Gminy pod nr tel. 059 8612 428 w.23.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej, tj. 338,60 zł za rok.

Kula z małą literką i w środku. Pod kulą napis informacja.