Konsultacje społeczne z mieszkańcami Łowcze

Utworzono: 23-09-2022

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Łowcze w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

W tej sprawie Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 20 września 2022r. wydał Zarządzenie nr W - 101/2022 odnoszące się do zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łowcze - przysiółek wsi Kębłowo Nowowiejskie, na Łowcze - wieś. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości. Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.

Konsultacje będą trwać od dnia 26 września 2022r. do dnia 31 października 2022r.

Do pobrania (pliki w formacie PDF):
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNowaWiesLeborska/document/869822/Zarz%C4%85dzenie-W-101_2022