Uroczystość patriotyczno - religijna ku czi pomordowanych więźniów obozu Shtutthof

Utworzono: 15-09-2021
Grafika dekoracyjna. grafika

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zaprasza na uroczystość patriotyczno-religijną ku czci pomordowanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, która odbędzie się na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej dnia 26 września 2021 r. o godzinie 14:00.

Mikołaj Bazyli Ochman
Pełniący Funkcję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Program uroczystości:
Wprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych
Hymn państwowy
Powitanie uczestników uroczystości
Msza święta
Montaż słowno-muzyczny
Apel poległych, salwa honorowa
Składanie wieńców i wiązanek
Odśpiewanie Roty
Wyprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych
Zwiedzanie Izby Pamięci