Nowy wzór dowodu osobistego

Utworzono: 07-07-2021

Z dniem 2 sierpnia 2021 roku wchodzi nowy wzór dowodu osobistego. Celem wprowadzenia nowego wzoru jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Nowy dowód będzie bezpieczniejszy oraz będzie dawał więcej możliwości.

W nowym wzorze umieszone będą dwa dodatkowe zabezpieczenia:

  • odcisk palców
  • odwzorowanie podpisu własnoręcznego

W związku koniecznością złożenia własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, od 2 sierpnia 2021 r. wniosek o wydanie dowodu osobistego należy składać osobiście – w dowolnym Urzędzie Gminy lub Miasta.

Nowe dowody osobiste będą wydawane:

  • na 10 lat, osobom powyżej 12 roku życia,
  • na 5 lat, osobom do 12 roku życia,
  • na 12 miesięcy, osobom, od których chwilowo niemożliwe jest pobieranie odcisków palców.

Odciski palców będą pobierane od osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego, które ukończyły 12 rok życia.

Ważne: drogą elektroniczną nadal można składać wnioski o dowód osobisty dla osób poniżej 12 roku życia.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od dnia 4 marca 2019 r. pozostają te same. Warstwa elektroniczna e-dowodu umożliwia m.in.

  • załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu,
  • podpisywać dokumenty elektronicznie,
  • otworzyć konto bankowe,
  • wyrobić kartę kierowcy.

Dowody osobiste wydawane do dnia 2 sierpnia 2021 r., pozostają ważne. Nie ma obowiązku wymiany aktualnego dowodu osobistego na nowo obwiązujący wzór.

Źródło oraz dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl

 

 

Na rozmytym zielonym tle, wzór nowego dowodu w dłoni. grafika