Konkurs "Nakręceni na PRPOW"

Utworzono: 28-09-2021

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Nakręceni na PROW". Polega on na nagraniu filmiku (nie dłużej niż 180 sekund) przedstawiającego projekty obrazujące zmiany jakie zaszły na terenie województwa pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa pomorskiego, a także do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Film musi przedstawiać (co najmniej) dwa projekty zrealizowane na terenie województwa pomorskiego i zakończone w ramach PROW 2014-2020. Udostępniony musi być w taki sposób, aby nie było problemów z jego odtworzeniem oraz przygotowany w języku polskim.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zgłoszenia filmu w formie pliku lub linku internetowego należy przesyłać na adres NakreceninaPROW@pomorskie.eu ze wskazaniem danych uczestnika oraz nazwy filmu lub w wersji papierowej (oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres:

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Termin zgłoszeń: od 20 września do 15 listopada 2021 r.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Źródło: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Grafika dekoracyjna.