Ogłoszenie o naborze wniosków na sfinansowanie zabiegów kastracji, sterylizacji kotów wolno żyjących

Utworzono: 30-03-2021

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska,

Rada Gminy W Nowej Wsi Lęborskiej wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) określiła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.”.

Program obejmuje między innymi sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii Mirosław Frączek, prowadzący Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Lęborku, przy ulicy Czołgistów 6A.

Lekarz weterynarii będzie realizował usługę na podstawie potwierdzonego zgłoszenia zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, odebranego z urzędu gminy (pokój nr 3) przez osobę zgłaszającą koty wolno żyjące, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zgłoszenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Osoba zgłaszająca kota/y wolno żyjące, po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z gabinetu weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Wniosek oraz treść programu opieki nad zwierzętami do pobrania poniżej.