Ochrona zwierząt

2021-05-07

Ochrona rodzin pszczelich

Apelujemy i przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

2021-03-23

Uwaga na wilki

W związku z wzrostem liczby doniesień dotyczących pojawiania się wilków w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich przekazujemy wytyczne, w tym wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które mają na celu przybliżenie wiedzy, jak postępować w sytuacji spotkania tych zwierząt w lesie lub pojawienia się ich na terenach zamieszkałych. 

2020-12-22

Karma dla bezdomnych kotów

Pożywienie dla zwierząt jest już wydawane sołtysom.