Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej

Utworzono: 18-08-2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej
Rafał Gajewski