Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 18-02-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej bez udziału publiczności.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej
Rafał Gajewski