Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 06-10-2021

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 października 2021 roku o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, bez udziału publiczności.

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ireneusz Radtke