Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 18-08-2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.


Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.

 

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ireneusz Radtke