Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 11-12-2020

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, bez udziału publiczności.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Budżet gminy na 2021 rok.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Komisji Budżetu i Rozwoju
/-/
Marian Syldatk