Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla nieruchomości wielorodzinnych

Utworzono: 18-05-2022

Informujemy, że na stronie gminy ekonwl.pl opublikowane zostało Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla nieruchomości wielorodzinnych.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, w godzinach pracy urzędu, w terminie: od 31 maja 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Kuchenka węglowa. grafika