Ślubowanie Zdzisława Chojnackiego Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 11-10-2021

W dniu 8 października 2021 r. na specjalnie zwołanej sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nowo wybrany wójt Zdzisław Chojnacki złożył wobec rady gminy uroczyste ślubowanie:
Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, nastąpiło objęcie obowiązków przez wójta.

Wójt gminy w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest wspólna praca na rzecz mieszkańców naszej gminy i życzył wszystkim jedności w działaniu. „Praca dla mieszkańców i na rzecz mieszkańców jest dla mnie zaszczytem. Ten obwiązek traktuję jako służbę innym ludziom.” – tymi słowami Zdzisław Chojnacki, Wójt Gminy zakończył swoje wystąpienie.

List gratulacyjny w imieniu Mikołaja Bazylego Ochmana Pełniącego Funkcję Wójta odczytał jego zastępca Wojciech Guźniczak.

W uroczystości uczestniczyli również Edmund Głombiewski Wicestarosta Lęborski, który złożył gratulacje i podkreślił, że współpracuje i zna Zdzisława Chojnackiego Wójta Gminy, jako człowieka kompromisu. Wyraził również przekonanie: „Rzeczywiście Gmina Nowa Wieś Lęborska ma szczęście do wójtów…”. Wśród przybyłych na uroczystą sesję wymienia się także Jarosława Litwina Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku, sołtysów i mieszkańców. Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Zdzisława Chojnackiego złożyli gratulacje, kwiaty i życzenia.

Po sesji Zdzisław Chojnacki udał się na cmentarz w Garczegorzu, gdzie zapalił znicz i złożył kwiaty na grobie zmarłego niedawno Wójta Ryszarda Wittke, który piastował urząd Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska przez ostatnie 20 lat.

 

 

Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej podczas sesji rady gminy.
Wójt Gminy Zdzisław Chojnacki składa ślubowanie podczas sesji rady gminy.
Wystąpienie Wójta Gminy po złożeniu ślubowania.
Grafika 4: Ślubowanie Zdzisława Chojnackiego Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
Wystąpienie  Edmunda Głombiewskiego Wicestarosty Lęborskiego podczas uroczystej sesji rady gminy.
Gratulacje Wójtowi Gminy składają przedstawiciele Komitetu Wyborczego Zdzisława Chojnackiego.
Wójt Gminy Zdzisław Chojnacki przemawia, w ręku trzyma z bukiet czerwonych róż.
Wystąpienie Wojciecha Guźniczaka Zastępcy Pełniącego Funkcję Wójta Gminy.
Radni Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska i inni uczestnicy sesji.
Radni Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska i inni uczestnicy sesji.
Wójt Gminy zapala znicz przy grobie śp. Ryszarda Wittke.
Wójt Gminy przy grobie śp. Ryszarda Wittke.