Remont drogi w Chocielewku

Utworzono: 09-06-2023

Informujemy, że droga gminna nr 122033G w m. Chocielewko na odcinku od Km 0+320,00 do Km 1+000,00 z uwagi na zły stan nawierzchni jest tymczasowo zamknięta do odwołania.

Znak informujący o tymczasowym zamknięciu drogi.