Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw!

Utworzono: 12-05-2022

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina, że do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy mieszkaniec, właściciel budynku posiadający zainstalowane źródło ciepła (przyłącze do sieci ciepłowniczej, kocioł c.o., kocioł gazowy, kominek, koza, piecokuchnię itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać online 
lub tradycyjnie – za pośrednictwem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (Formularz A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niezamieszkałych (Formularz B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji online oraz przykładowe deklaracje poprawnie wypełnione dla budynków zamieszkałych (Formularz A) i niezamieszkałych (Formularz B).

TERMINY:

  • 14 dni (licząc od 1 lipca 2021 r.) – dla nowo wybudowanych budynków
  • 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) – dla obiektów już istniejących.

CEL:
Złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje pozwolą na opracowanie bazy danych jako skutecznego narzędzia wspierającego wymianę starych – nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, a w efekcie skuteczną walkę ze smogiem.

SANKCJE:
Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.

 

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw! grafika