POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Słupsku

Utworzono: 04-10-2021

POSTANOWIENIE NR 167/2021
KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I
z dnia 4 października 2021 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z przepisami art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Komisarz Wyborczy w Słupsku I postanawia:
§ 1.
Zwołać sesję Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska na dzień 8 października 2021 r. na godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska.
§ 2.
Ustalić następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Pana Zdzisława Henryka Chojnackiego, wybranego na Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
3. Zamknięcie sesji.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Słupsku I
Marek Lagut

Element dekoracyjny. Herb uproszczony Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika