Ponowne głosowanie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-09-2021

Gminna Komisja Wyborcza w Nowej Wsi Lęborskiej, w dniu 20 września 2021 roku, podjęła uchwałę nr 6/2021 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

W wyborach przeprowadzonych w dniu 19 września 2021 roku żaden z 3 kandydatów (Baranowski Marek, Chojnacki Zdzisław, Pruszak Krzysztof) nie został wybrany na Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

W dniu 3 października 2021 roku zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1)         CHOJNACKI Zdzisław Henryk - Zgłoszony przez KWW ZDZISŁAWA CHOJNACKIEGO

2)         PRUSZAK Krzysztof Ludwik - Zgłoszony przez KWW LEPSZY SAMORZĄD

Protokoły głosowania w obwodach.

Element dekoracyjny. Herb uproszczony Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika