Oddaj krew z OSP

Utworzono: 10-08-2022
Element dekoracyjny. grafika

Czy wiesz, że w Twoich żyłach płynie bezcenne paliwo?
Krwi nie można niczym zastąpić,
wyprodukować ani kupić.
Dołącz do naszej akcji i oddaj krew z OSP Leśnice!
Dla wszystkich donatorów i ich rodzin przygotowaliśmy specjalne atrakcje i drobny poczęstunek.
Remiza OSP w Leśnicach, 20.08.2022, godzina 8:00-12:00.
Akcję wspierają: Sołectwo Leśnice, Sołectwo Pogorzelice, Fundacja Lokalna, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Źródło: OSP Leśnice