Odbiór kolejnej inwestycji drogowej - ulicy Młynarskiej w Nowej Wsi Lęborskiej

Utworzono: 30-11-2022

Jedna z najważniejszych dróg - ul. Młynarska w Nowej Wsi Lęborskiej została odebrana. "Powiatówka" nr 1316G po przebudowie odpowiada wymogom współczesnych standardów i wymiernie poprawia stan bezpieczeństwa mieszkańców nowo powstałych osiedli mieszkaniowych.

Ponad 1,6 km odcinek drogi oprócz nowoczesnej nawierzchni i nowego oznakowania zyskał ciąg pieszo-rowerowy, który ułatwia poruszanie się rowerzystom i jest kontynuacją podobnego ciągu, wykonanego wcześniej w ciągu ulicy Syrokomli. Pojawiły się także bezpieczne przejścia dla pieszych.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.888.567,45 zł, co stanowi 95 proc. wartości inwestycji. Pozostałe 5 proc. sfinansowały wspólnie: Gmina Nowa Wieś Lęborska i Powiat Lęborski.

W odbiorze zakończonej inwestycji przy ul. Młynarskiej uczestniczyli: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, wicestarosta Edmund Głombiewski, Zdzisław Chojnacki – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, a także Adrian Wenta – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych wraz z zastępcą oraz przedstawiciele wykonawcy - firmy „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. – Michał Korda – dyr. Oddziału „Pol-Dróg” i Piotr Pisarski – kierownik budowy.

Źródło, fot.: Powiat Lęborski

Fragment zrealizowanej inwestycji. Widok na jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy.
Fragment zrealizowanej inwestycji. Widok na jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy.
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podpisuje protokół odbioru.
Inwestorzy i wykonawcy stoją przy tablicy informacyjnej inwestycji.