Nowy radny złożył ślubowanie

Utworzono: 06-05-2022

Do grona nowowiejskich radnych dołączył Zdzisław Ryszard Kotłowski. Zastąpił on w radzie gminy Monikę Agnieszkę Włusek, która zrzekła się mandatu i objęła stanowisko zastępcy wójta Nowej Wsi Lęborskiej. Uroczyste ślubowanie nowego radnego odbyło się podczas XLVI sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, 6 maja 2022 r.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, w okręgu wyborczym nr 14 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w wyborach do Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Nowej Wsi Lęborskiej zarejestrowała 1 kandydata na radnego.  W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 14 głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nie przeprowadzono, a za wybranego na radnego uznano zarejestrowanego kandydata Zdzisława Ryszarda Kotłowskiego.

Zdzisław Kotłowski w obecności Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska złożył ślubowanie.
Treść roty ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej wręcza radnemu akt ślubowania.
Zdjęcie radnych podczas sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.