Można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla

Utworzono: 15-11-2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Nowa Wieś Lęborska informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE: 

 1. Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (stanowisko na korytarzu — obok kancelarii).
 2. Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny, lecz ułatwi weryfikację)
 3. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie internetowej nwl.pl oraz bip.nwl.pl.
 4. Urząd gminy dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu.
 5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.
 6. Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie urzędu gminy (możliwa jest płatność kartą) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 68 1020 2791 0000 7502 0268 8646.
  W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię wnioskodawcy - dotyczy „zakupu preferencyjnego paliwa stałego”.
 7. Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura.

Składy węglowe współpracujące z Gminą w zakresie dystrybucji węgla to składy, które mają swoje punkty na terenie gminy:

 • ZUH "TAB" Andrzej Tandek, Łebień 23A, 84-350 Łebień
 • Koszałka Skład Opału Joanna Sildatk, ul. Witosa 1A, 84-353 Mosty
 • Ulenberg Sp. z o.o., Leśnice 25, 84-342 Leśnice

Na składach dostępny będzie węgiel kolumbijski (informacja od PGE) w cenie 1900 zł/t
Certyfikaty węgla:
groszek/ekogroszek oraz orzech 
Formularz wniosku.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.