Kondolencje dla rodziny i wspomnienie

Utworzono: 25-06-2021

W dniu 25 czerwca 2021 roku z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Ryszarda Wittke - Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. Odszedł od nas człowiek prawy, życzliwy ludziom i bardzo oddany samorządowi. Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie składają Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska i pracownicy Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej wraz z jednostkami podległymi.

Ryszard Jan Wittke był związany z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ponad 46 lat od 1 kwietnia 1975 roku, kiedy w dniu swoich urodzin został zatrudniony na stanowisku instruktora rolnego. Następnie pełnił w nim kolejne funkcje - kierownika służby rolnej i kierownika referatu rolnictwa. Przez dwie kadencje był radnym rady gminy, a przez jedną kadencję członkiem zarządu i radnym powiatu lęborskiego.

W 2002 roku po raz pierwszy wygrał wybory samorządowe na Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. W swojej pracy zawsze skupiał się na poprawie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa, a także oświaty, kultury i sportu. Z deklaracji wyborczych wywiązywał się niemal w 100%, realizując je jako włodarz gminy przez kolejne cztery kadencje (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018). Swoje ostatnie piąte wybory samorządowe w 2018 roku wygrał w I turze, potwierdzając ogromne zaufanie, jakim przez lata obdarzali go mieszkańcy gminy.

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszej gminy i jej mieszkańców. Był dobrym, życzliwym i pełnym optymizmu człowiekiem. Został wielokrotnie wyróżniony medalami i odznaczeniami za wieloletnią służbę na rzecz samorządności oraz z zakresu edukacji, rolnictwa i ochrony przeciwpożarowej (Brązowy Krzyż Zasług, Brązowy Medal Zasług 2011 Medal Komisji E.N. 2011 Złoty Krzyż Zasług 2010 Medal Złoty od Prezydenta RP za długoletnia służbę 2012).

Od kilku ostatnich lat zmagał się z poważną chorobą. Mimo ogromnego wysiłku do końca swoich dni wytrwale pełnił obowiązki Wójta. Miał 68 lat.

Na zawsze pozostanie w pamięci pracowników urzędu, jednostek podległych i mieszkańców gminy.

Grafika 1: Kondolencje dla rodziny i wspomnienie