Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Utworzono: 18-01-2023

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski przeprowadzone jest cyklicznie badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie dostarcza informacji o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz jak prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Wyniki badania prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.

W załączeniu można zapoznać się z zestawem podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Grafika informacyjna.
Grafika informacyjna.