30 listopada jest ostatnim dniem na złożenie wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych

Utworzono: 30-11-2022

Szanowni mieszkańcy informujemy, że z dniem 30 listopada 2022 r. kończy się termin przyjmowania wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

Element dekoracyjny. grafika