12 sierpnia. Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Utworzono: 12-08-2022

Element dekoracyjny. Logo.

Światowe święto młodych ludzi ma już długą historię – ustanowiło je Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1999 r. W inicjatywy związane z MDM aktywnie włącza się Komisja Europejska. 
Obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbywają się co roku pod innym hasłem.  W tym roku hasło przewodnie to: Solidarność międzypokoleniowa: tworzenie świata dla wszystkich grup wiekowych.

Celem Międzynarodowych Dni Młodzieży 2022 jest wzmocnienie przesłania, że ​​potrzebne są działania wszystkich pokoleń, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i nie pozostawić nikogo w tyle. Podniesie również świadomość na temat pewnych barier dla solidarności międzypokoleniowej, w szczególności ageizmu, który dotyka osoby młode i starsze, a jednocześnie ma szkodliwy wpływ na całe społeczeństwo.

Ageizm (dyskryminacja ze względu na wiek) jest podstępną i często nierozwiązaną kwestią dotyczącą zdrowia, praw człowieka i rozwoju, i ma związek zarówno ze starszymi, jak i młodszymi populacjami na całym świecie. Ponadto ageizm regularnie krzyżuje się z innymi formami uprzedzeń (takimi jak rasizm i seksizm) i wpływa na ludzi w sposób, który uniemożliwia im osiągnięcie pełnego potencjału i wszechstronny wkład w ich społeczność.

Solidarność między pokoleniami jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Przechodząc przez trzeci rok pandemii COVID-19, szczególnie ważne jest, aby rozpoznać i rozwiązać te związane z wiekiem bariery, aby „lepiej odbudować” w sposób, który wykorzystuje mocne strony i wiedzę wszystkich pokoleń.

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych