Wydłużono termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Do 23 listopada złóż wniosek w ARiMR

Utworzono: 04-11-2022

 


Aktualizacja informacji dnia 14-11-2022:
Termin na składanie wniosków w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został wydłużony do 23 listopada 2022 r.

Źródło: Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 23 listopada


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem publicznej aplikacji oraz o możliwości ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Termin został wydłużony do 31 października 2022 r.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.
Do wniosku m.in. będą musiały zostać dołączone m.in.:

  1. kopia protokołu oszacowania szkód, lub
  2. uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.

Pełna treść pisma do pobrania poniżej.