Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska 2017

Informujemy, że w miesiącu listopadzie 2017 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji dofinansowania zadania pn. „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)”.

Dotacja wynosi 81.190,00 zł, przy planowanym koszcie kwalifikowanym 333.476,00 zł i została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017”.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą);
dla właścicielami lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do dnia 12 maja br. złożyły wnioski o dofinansowanie.

Do tut. urzędu wpłynęły 24 wnioski, podpisano 17 umów w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie źródła ciepła położonego na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach konkursu „Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska” (Edycja 2017).

Zadanie wykonało 17 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Nowa Wieś Lęborska, Mosty, Pogorzelice, Czarnówko, Chocielewko, Łowcze, Niebędzino, Lubowidz, Kębłowo Nowowiejskie i Rybki.

***

"CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (edycja 2017)

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)
Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej Fundusz), którą zamierzamy pozyskać uczestnicząc w konkursie pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy w roku 2017 zamierzają modernizować źródła ciepła proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania „Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska”.
Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

1.W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż:
kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła.

2. Łączna kwota dofinansowania o jaką może wnioskować Gmina ze środków Funduszu na realizację zadań zgłoszonych w ramach niniejszego konkursu, nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

3. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 5 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.

4. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz.

5. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy. Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 roku.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej:
www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej:
www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl

Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska
/-/
Ryszard Wittke