Powiatowy konkurs na najładniejszą posesję "Żyjmy Ładniej"

Utworzono: 17-06-2021

Z uwagi na  sytuację zdrowotną w kraju oraz w dalszym ciągu obowiązujące obostrzenia związane ze stanem epidemii  i ustanowienia na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 20210 roku (Dz.U. z 2021 poz. 861) określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, Komisja Konkursowa Powiatowego Konkursu pn. „Żyjmy Ładniej”, prowadzonego pod patronatem Starosty Lęborskiego przy udziale gmin wiejskich powiatu lęborskiego oraz Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lęborku, informuje, że w roku bieżącym nie odbędzie się kolejna edycja ww. konkursu.

Komisja powiatowa wzięła pod uwagę sygnały od mieszkańców gmin powiatu lęborskiego, którzy obawiają się zagrożenia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców jest kwestią priorytetową. Mamy nadzieję, że z czasem sytuacja się unormuje i zaistnieje możliwość podjęcia wspólnej współpracy mającej na celu podniesienie estetyzacji terenów wiejskich, integracji społecznej a przede wszystkim możliwość docenienia pracy i zaangażowania kreatywnych i aktywnych miłośników przydomowych ogrodów. Zachęcamy Państwa do wzmożonej pielęgnacji, troski i dbałości o własne posesje, życząc zdrowia, wytrwałości, satysfakcji oraz zamierzonych efektów z poniesionego nakładu pracy w kreowanie wizerunku swojego otoczenia.

Źródło: Komisja Konkursowa Powiatowego Konkursu „Żyjmy Ładniej”